Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców NA 2020 ROK

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszone na  dany rok kalendarzowy
(wg projektu  ustawy budżetowej na rok  2020 -  5.227,- zł)

Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców opłacane wg zasad ogólnych w 2020r.

Podstawa (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia j.w.)
                                                                                       - 3.136,20 zł
składka na ubezpieczenia społeczne:
emerytalne (19,52 %) - 612,19 zł
rentowe (8,00 %) - 250,90 zł
chorobowe ( 2,45 %) - 76,84 zł
wypadkowe ( 1,67 %) - 52,37 zł    (50% z 3,34%)  

---------------------------------------------
razem ubezpieczenia społeczne - 992,30 zł                  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r
Podstawa:  4.026,01 zł   (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2019r. ):
9,00 % -  362,34 zł  (7,75% - 312,02zł )
 
składka na fundusz pracy:  2,45 % - 76,84 zł )
 
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE SKŁADKI / MIESIĄC   - 1.431,48 zł         

Od 1.01.2018r łączną należność za wszystkie składki wpłacamy na indywidualne konto płatnika w ZUS (informacja dostępna również na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców opłacane wg zasad preferencyjnych na 2020 r.

Podstawa (30% najniższego wynagrodzenia) - 780,00 zł

składka na ubezpieczenie:
emerytalne (19,52 %) - 152,26 zł
rentowe (8,00 %) - 62,40 zł
chorobowe ( 2,45 %) - 19,11 zł
wypadkowe (50% z 3,34%) 1,67%   - 13,03 zł      

---------------------------------------------
razem ubezpieczenia społeczne - 246,80 zł          
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r
9,00 % -  362,34 zł   (7,75% - 312,02zł )
                     
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE SKŁADKI
(na zasadach preferencyjnych)
 na 2019r - 609,14 zł
 
 
Od 1.01.2018r łączną należność za wszystkie składki wpłacamy na indywidualne konto płatnika w ZUS (informacja dostępna również na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/)
 

Powered by Drupal - Design by artinet