Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców NA 2019 ROK

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszone na  dany rok kalendarzowy
(wg projektu  ustawy budżetowej na rok  2019 -  4.765,- zł)

Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców opłacane wg zasad ogólnych w 2019r.

Podstawa (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia j.w.)
                                                                                       - 2.859,00 zł
składka na ubezpieczenia społeczne:
emerytalne (19,52 %) - 558,08 zł
rentowe (8,00 %) - 228,72 zł
chorobowe ( 2,45 %) - 70,05 zł
wypadkowe ( 1,67 %) - 47,75 zł    (50% z 3,34%)  

---------------------------------------------
razem ubezpieczenia społeczne - 904,60 zł                  

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r
Podstawa:  3.803,56 zł   (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. 2018r. ):
9,00 % -  342,32 zł (7,75% - 294,78zł )
 
składka na fundusz pracy:  2,45 % - 70,05 zł )
 
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE SKŁADKI / MIESIĄC   - 1.316,97 zł         

Od 1.01.2018r łączną należność za wszystkie składki wpłacamy na indywidualne konto płatnika w ZUS (informacja dostępna również na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Składki na ubezpieczenia (ZUS) przedsiębiorców opłacane wg zasad preferencyjnych na 2019 r.

Podstawa (30% najniższego wynagrodzenia) - 675,00 zł

składka na ubezpieczenie:
emerytalne (19,52 %) - 131,76 zł
rentowe (8,00 %) - 54,00 zł
chorobowe ( 2,45 %) - 16,54 zł
wypadkowe (50% z 3,34%) 1,67%   - 11,27 zł      

---------------------------------------------
razem ubezpieczenia społeczne - 213,57 zł          
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 r
9,00 % -  342,32 zł (7,75% - 294,78zł )
                     
ŁĄCZNIE WSZYSTKIE SKŁADKI
(na zasadach preferencyjnych)
 na 2019r - 555,89 zł
 
 
Od 1.01.2018r łączną należność za wszystkie składki wpłacamy na indywidualne konto płatnika w ZUS (informacja dostępna również na stronie internetowej https://www.eskladka.pl/)
 

Powered by Drupal - Design by artinet